Dekker Sørenga, Oslo

3 mezzaniner i restaurantene langs Sørenga

Lagt inn i stålbjelker med Zylomer for flanketransmisjonen av lyd

Fortløpende montering av elementer
Overflaten
Kvalifikasjoner

Publisert

10. mars 2020

Legg til kommentar