Våre Løsninger

Norsk Massivtre AS lager prefabrikerte bygningsdeler i massivtre som er sammenføyde med skruer. Massivtreelementene brukes i gulv, vegger og tak. Vi leverer både komplette byggesett til hus og hytter, samt byg- ningsdeler på bestilling. Som leverandør og produsent strekker vi oss langt for å finne gode løsninger i hvert enkelt prosjekt.

Vegg

Våre veggelementer har en synlig side, den kan bestå av gran eller osp. Veggetykkelsen er 88mm.

Tak, etasjeskille, balkong

Er elementer som bygget opp av kantstilte trelameller. Trelamellene står på høykant og har alle fibre i spennretning!

Konstruksjonsprinsipp

Norsk Massivtre AS leverer prefabrikerte elementer til massivtrekonstruksjon.

Massivtrekonstruksjoner må kles inn på utsiden og isoleres på samme måte som andre konstruksjoner.

NMT AS produserer, prosjekterer, leverer og monterer konstruksjonen.

Isolasjon

Massivtre har i seg selv en viss isolasjon, men byggeforskriftene krever tilleggsisolasjon. Det benyttes dampbrems (ikke dampsperre) slik at isola- sjonen må kunne frakte fuktighet.

Massivtre i seg selv er konstruktivt slik at det ikke er behov for stendere. Derfor benyttes steinull (f.eks Rockwool Flex) eller trefiber (f.eks Homat- herm HDP Q11 eller Hunton/Steico Spesial). Alternativt kan det benyttes innblåst trefiber. F.eks fra Norsk Trefiberisolering.

⦁ Veggelement (88mm)
⦁ Veggelement (88mm)
⦁ Dampbrems
⦁ Trefiberisolasjon (180mm)
⦁ (utlekting for panel)
⦁ u-verdi: 0,17

⦁ Takelement (95mm)
⦁ Dampbrems
⦁ Trefiberisolasjon (240mm)
⦁ Membran
⦁ (utlekting for panel)
⦁ u-verdi: 0,13

Brann

Massivtre har gode egenskaper i forhold til brann.

Elementer av massivtre har god brannmotstand under en fullt utviklet brann. Dette da elementer av massivtre har lav varmeledningsevne og innbrenningshastigheten skjer relativt langsomt. Gjenværende trevirke bak forkullingslaget i et element av massivtre opprettholder sine stivhets- og fasthetsegenskaper. Med bakgrunn i dette vil konstruksjoner av massivtre kunne oppnå både høy klassifisering for bæreevne (R) under brann, og brannskillende funksjon (EI). Bæresystem med massivtrekonstruksjoner er generelt mer robuste med hensyn på å bevare sin bæreevne og stabilitet i en brann enn ordinære bæresystem i treverk med bjelker og søyler. For at massivtre skal fungere som brannskille trengs tilleggslag med gips, påstøp eller mineralull.

Lyd

I følge Norsk Treteknisk Institutt angir Teknisk forskrift til plan og bygningsloven krav som tar sikte på å beskytte brukerne av en bygning og/eller bruksområdet mot vesentlig støy og vibrasjonsplager. Det er ulike krav til ulike bygninger. For forskriftskrav se www.dibk.no og NS 8175 ”Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper”. Ved anvendelse av massivtreelementer i for eksempel etasjeskille tilstrebes det normalt at en av sidene er eksponert. Lydkravene kan imøtekommes ved en overgulvkonstruksjon eller nedforet himling.

Produksjon:

Fra vår fabrikk i Valdres produseres massivtre basert på godkjente produksjonstegninger og trelast fra vår nabobedrift, Begna Bruk AS.
Elementene produseres i henhold til Teknisk Godkjenning (TG 2498) fra Sintef. 

Bygningselementene settes sammen til enheter mest effektive for transport og montering. Dette inkluderer evnt. forsterkninger som limtre og stål.