Norsk Massivtre AS – 
bærekraftig massivtre til hus og hytte! 

Hva skal du bygge?

Sunt, solid og unikt 

 Våre massivtreelementer er produsert med trevirke fra norsk skog. Elementene kan bestå av returvirke og de kan enkelt la seg demontere

%

Andel kortreist gran

%

Materialutnyttelse

%

Lim

%

Ombrukbar

Bolig og hytter

Med flere enn 80 massivtrebygg siden 2008, har vi gitt liv til tiltakshavers og arkitektens ønsker og ideer i bruk av tre. Vi har levert lange utkraginger og spenn med minimal byggehøyde. Buet tak er en gjenganger, og gjerne med spiler, i gran, osp eller eik. Vegger i osp og gran, med integrerte forsterkninger.

Byggene er prosjektert som diffusjonsåpne konstruksjoner slik at massivtreet regulerer varme og ikke minst fuktighet.
Elementene har ikke behov for lister, men gir rom for naturlig bevegelse.

Landbruksbygg

 Spesielt til tempererte bygg for storfé er massivtrebygg er godt alternativ. Her er massivtreet både konstruksjon og isolasjonsmateriale og blir tilsammen et rasjonelt bygg. Videre gir store treflater positive bidrag til produksjonen gjennom å dempe lyd, samt regulere luftfuktighet og temperatur.
Med vårt kantstilte massivtre kan vi handtere spenn opp mot 8 m, avhengig av snølast.
Bæring i bygget kan være limtre, buntede takstoler, stålbuer eller heltrerammer.

Prosjektering

Produksjon og montering

Dekker

Våre dekkelementer i kantstilt massivtre utmerker seg med lange spenn og lav bygghøyde. Dette gjør dekkene godt egnet til etasjeskille, selvbærende saltak eller flate tak. Dekke leveres produsert etter avtale mål slik at det kun er montering som gjenstår. Dette bidrar til rask og sikker byggeprosess.

Se hvordan elementene våres produseres:

Teknisk Godkjenning:

Fra vår fabrikk i Valdres produseres massivtre basert på godkjente produksjonstegninger og trelast fra vår nabobedrift, Begna Bruk AS.
Elementene produseres i henhold til Teknisk Godkjenning (TG 2498) fra Sintef. 

Bygningselementene settes sammen til enheter mest effektive for transport og montering. Dette inkluderer evnt. forsterkninger som limtre og stål.

Siste nyheter

Kortreist massivtre til både fjøstak og signaturbygg

Norges eldste massivtreprodusent ligger rett ved skogrike områder og rett ved Begna Bruk. Begge deler er et fortrinn for Norsk Massivtre AS, i tillegg til at det sørger for kortreiste varer. Nå planlegges nytt lager- og produksjonslokale på 800 kvadratmeter,...

Prisliste for balkonger og etasjeskiller er tilgjengelig

https://usercontent.one/wp/norskmassivtre.no/wp-content/uploads/2023/11/PRISLISTE-ETASJESKILLER-NORSK-MASSIVTRE-AS-Rev-A.pdf https://usercontent.one/wp/norskmassivtre.no/wp-content/uploads/2023/11/PRISLISTE-BALKONGER-NORSK-MASSIVTRE-AS-Rev-A.pdf