Tak Tjøme

Tak Tjøme

Tak med vekslende himling. Basis (45mm) i beiset gran med spiler (28mm) i ubehandlet gran montering og sluttresultat
Dekker Ringstabekk

Dekker Ringstabekk

Dekker kan også leveres i lettere enheter som monteres på plassen Montering av elementer for hånd ferdig kjellerhimling
Etasjeskiller Oslo

Etasjeskiller Oslo

Lavtbyggende dekker til bolig på Frysja Etasjeskiller (95mm) spenner mellom limtre hvor det er frest ut plass for å redusere byggehøyde
Tak Vinje

Tak Vinje

Tak med lyssjakter på laftekasse. Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs Arkitekter massivte på laftekassa. I bakkant med lyssjakter