Teknisk Godkjenning er nå revidert og godkjent til 1/4-2025

Lenke til godkjenningsdokumentet