Norsk Massivtre AS opplever kontinuerlig økende etterspørsel, og dertil forventinger å kunne levere, våre massivtre-produkter. Da trenger vi mer kapasitet og bygger nå opp enda en enhet/team for massivtre elementproduksjon. Til dette trenger vi en produksjonsleder/teamleder.

Du vil få en viktig rolle i bedriften til å styrke og videreutvikle denne produksjonslinjen.

Arbeidsoppgavene blir:

  • Produksjon av massivtre elementer og bygg-seksjoner
  • Produksjonsledelse, kvalitetssikring og oppfølging av leveranseprosjekter
  • Delta i monteringsoppdrag

Ønsket kvalifikasjon

  • tømrer/snekker med erfaring
  • byggfaglig kompetanse, teoretisk og praktisk
  • erfaring med team-/byggeledelse

Som produksjonsleder hos oss får du en fleksibel arbeidsplass, med trivelige og dedikerte medarbeidere i en fremtidsrettet bransje.

se Finn.no