Norsk Massivtre deltar i Sirktre prosjektet med ansvar å etablere produksjon for elementer med returtre.

Aktiviteter for å nå målet:

  • Konkretisere gjenbrukbarheten i bygg basert på skrudd massivtre.
  • Ta frem en måte å lage elementer med teknisk godkjenning for div ombruksområder basert på ombruksmaterialer.
  • Ta frem en konsepthall som både benytter ombruksmaterialer og er designet for ombruk

Vi er nå igang med vårt 4dre prosjekt innen ombruk.

Dette er veggelementer bestående av 1 del nytt og 3 returtre som skal til en låve i Noresund.