Tilbygg Prekestolshytta

Påbygg prekestolshytta

Massivtre mellom limtrerammen med varierende avstand og vinkel.

1,7m fri utkraging på balkonger som fortsettelse av etasjeskiller

Sømfriovergang mellom 2 skråtak
Sømfriovergang mellom skråtak og (skrå)vegg

Kvalifikasjoner

Publisert

7. mars 2020

Legg til kommentar