Etasjeskiller

Kantstilt massivtre har spesielt stor statisk kapasitet og kan nyttes som lavtbyggende etasjeskille.
Dette prefabrikkeres og gir rask montering, og gir en god og sikker plattform for videre bygging.

Våre spenntabeller er beregnet med SINTEFs anbefalte komfortkriterier.

Siden det er komforkriteriene som er dimensjonerende, har massivtre statisk overkapasitet til å bære eksempelvis påstøp.

Gulv kan legges direkte på massivtreet, eller man kan legge på lastfordelende oppfôring for å forsterke massivtreet og forlenge spennet.

Lastfordelende oppføring øker spennet med 40 cm.

Hvis lagt over to spenn øker kapasiteten fra 20 – 30 cm, avhengig av dekketykkelsen.

Dimensjonert etter SINTEFs komfortkrav.

Brann- og lydskille

For at etasjeskille i massivtreet skal møte krav til brann og lyd må det dekkes med tradisjonelle produkter; sponplate, trinnlydsplate, isolasjon og gips.

Mer om våre dekker

Kontakt oss

 

info@norskmassivtre.no
Gamle Ringeriksvei 58, 1357 Bekkestua
+47933310