Norsk Massivtre

Når tykkelsen betyr noe

Publisert 24.01.2019

undefined

Kantstilte massivtre-elementer (SLT/DLT) spenner lengre enn KL-tre

Last ned Teknisk Godkjenning