Elementer

 Våre dekkelementer i kantstilt massivtre utmerker seg med lange spenn og lav bygghøyde. Dette gjør dekkene godt egnet til etasjeskille, selvbærende saltak eller flate tak. Dekke leveres produsert etter avtale mål slik at det kun er montering som gjenstår.
Dette bidrar til rask og sikker byggeprosess.

Overlappende element

Bruksområder:

 • Veggelementer
 • Tak/gulv/vegg med ensartet uttrykk

Elementene blir satt sammen av plank på 28×120 og 30x120mm.
Disse er skrudd fra en side, slik den andre siden blir fri for synlige bindemidler.
Standardelement har 360mm bredde . Tykkelsen er 3 eller 4 lag (88 eller 118mm). Overlappende elementer kan spesialproduseres utover dette.

Kantstilt element

Bruksområder:

 • Tak
 • Etasjeskille
 • Balkong & svalgang
 • Mesanin

  Taksperre-elementer maks 9,02 m spenn

  Takås-elementer maks 10,21m spenn

  Gulv-elementer, 1 felt, maks 6,65m spenn for anbefalt komfortkrav

  Gulv-elementer, 2 felt, maks 7,0m spenn for anbefalt komfortkrav

  Elementene kan produseres i opptil 20 meters lengde.

  Normalt en synlig side, men 2 synlige sider er også mulig. I tillegg kan skruehull spunses med treplugger.

  Isolasjon

  Massivtre har i seg selv en viss isolasjon, men byggeforskriftene krever tilleggsisolasjon.
  Det benyttes dampbrems (ikke dampsperre) slik at isolasjonen må kunne frakte fuktighet. Massivtre i seg selv er konstruktivt slik at det ikke er behov for stendere.

  Derfor benyttes steinull (f.eks Rockwool Flex) eller trefiber (f.eks Homatherm HDP Q11 eller Hunton/Steico Spesial).
  Alternativt kan det benyttes innblåst trefiber. F.eks fra Norsk Trefiberisolering.

  Typisk oppbygging av vegg- og taksnitt:

  ⦁ Veggelement (88mm)
  ⦁ Veggelement (88mm)
  ⦁ Dampbrems
  ⦁ Trefiberisolasjon (180mm)
  ⦁ (utlekting for panel)
  ⦁ u-verdi: 0,17

  ⦁ Takelement (95mm)
  ⦁ Dampbrems
  ⦁ Trefiberisolasjon (240mm)
  ⦁ Membran
  ⦁ (utlekting for panel)
  ⦁ u-verdi: 0,13

  Brann

  Massivtre har gode egenskaper i forhold til brann.

  Elementer av massivtre har god brannmotstand under en fullt utviklet brann. Dette da elementer av massivtre har lav varmeledningsevne og innbrenningshastigheten skjer relativt langsomt. Gjenværende trevirke bak forkullingslaget i et element av massivtre opprettholder sine stivhets- og fasthetsegenskaper. Med bakgrunn i dette vil konstruksjoner av massivtre kunne oppnå både høy klassifisering for bæreevne (R) under brann, og brannskillende funksjon (EI). Bæresystem med massivtrekonstruksjoner er generelt mer robuste med hensyn på å bevare sin bæreevne og stabilitet i en brann enn ordinære bæresystem i treverk med bjelker og søyler. For at massivtre skal fungere som brannskille trengs tilleggslag med gips, påstøp eller mineralull.

  Lyd

  I følge Norsk Treteknisk Institutt angir Teknisk forskrift til plan og bygningsloven krav som tar sikte på å beskytte brukerne av en bygning og/eller bruksområdet mot vesentlig støy og vibrasjonsplager. Det er ulike krav til ulike bygninger. For forskriftskrav se www.dibk.no og NS 8175 ”Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper”. Ved anvendelse av massivtreelementer i for eksempel etasjeskille tilstrebes det normalt at en av sidene er eksponert. Lydkravene kan imøtekommes ved en overgulvkonstruksjon eller nedforet himling.

  Produksjon:

  Fra vår fabrikk i Valdres produseres massivtre basert på godkjente produksjonstegninger og trelast fra vår nabobedrift, Begna Bruk AS.
  Elementene produseres i henhold til Teknisk Godkjenning (TG 2498) fra Sintef. 

  Bygningselementene settes sammen til enheter mest effektive for transport og montering. Dette inkluderer evnt. forsterkninger som limtre og stål.

  Kontakt oss

   

  info@norskmassivtre.no
  Gamle Ringeriksvei 58, 1357 Bekkestua
  +47933310