Norsk Massivtre

Vi har bygget Oslos 1 passivhus

Publisert 27.04.2012

MassivPassiv

Norsk Massivtre AS produserer elementer i massivtre for alt fra balkonger og dekker til hytter, hus og driftsbygninger.