Norsk Massivtre

Teknisk Godkjenning

Publisert 23.12.2014

Norsk Massivtre AS Norsk Massivtre AS

Våre kantstilte og overlappende elementer har nå Teknisk Godkjenning fra Sintef:

 

"Norsk Massivtre kan brukes som bærende elementer i etasjeskiller-, tak- og veggkonstruksjoner i klimaklasse 1 og 2 i henhold til NS-EN 1995-1-1"

Les om våre etasjeskillere med/uten lastfordelende undergulv og for 1 og 2 felt. Lengste spenn er hele 7,35 meter hvor vi fremdeles holder oss innenfor komfortkravene!

Og våre takelementer går enda lengre

Last ned TG 2498 .