Norsk Massivtre

Takelementer til driftsbygninger og fjøs

Publisert 12.12.2012

Norsk Massivtres skivestive og statisk dimensjonerte tak i massivtre tar seg av lange spenn.

Driftsbygning med massivtre tak

Norsk Massivtres nyutviklede  skrue/skjøte-teknikk muliggjør å utnytte standardiserte planker til å produsere lange elementer med unike statiske egenskaper.

Elementene produseres i doble lengder som monteres i forband. Forberedt med dybler legges elementene raskt og effektivt på plass: Mye er gjort ila en god arbeidsdag.

Tre er, med sine hygroskopiske egenskaper,  også et naturlig og relativt lett materiale. Dette gjør det velegnet i blant annet driftsbygninger.

Dette passer godt for kaldfjøs, hvor det er noe krav til isolasjon, men mer krav til trivsel.

Noen eksempler på spennvidde* ved 2,5 og 4,5kN Snølast og 15-38 graders takvinkel:

 

   2,5kn/m2 4,5kn/m2 
  Tykkelse (mm)  Spennvidde (m) Spennvidde (m)
  98  5,17  4,68
  123  6,06  5,64
  148  6,77  6,36

 

*) Spennvidde skal dimensjoneres av Norsk Massivtre i hvert enkelt tilfelle