Norsk Massivtre

Ny veileder for hvordan å bygge med massivtre

Publisert 12.12.2009

Veiledning- bygge med Massivtreelementer

Treteknisk har nylig utviklet en praktisk veileder for hvordan å bygge med massivtre. Veilederen gir en kort innføring å bruk og bygging med massivtre. Les mer i Veilederen eller i Kunnskapsbank massivtre