Norsk Massivtre

Massivtreseminar i Sogn og Fjordane

Publisert 17.01.2013

Norsk Massivtre AS er en av bidragsyterne på seminar om bruk av massivtre i bolighus og næringsbygg som avholdes på Sogndal vidaregåande skule 22. januar kl. 13.00–18.00. Seminaret arrangeres av Sogn og Fjordane arkitektlag og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Målgruppen for seminaret er arkitekter, tømrere og byggindustrien, og andre som interesserer seg for temaet.

Les om massivtreseminaret på nettsidene til Sogn og Fjordane Fylkeskommune