Norsk Massivtre

Massivtrepåbygg i osp

Publisert 04.04.2009

Norsk Massivtre har tegnet avtale med jazzmusiker om å produsere og sette opp massivtrekasse i osp og gran.

Produksjonen startet 4. mai og begge tilbyggene var satt opp innen det hadde gått 1 måned!

Det dreier seg om 2 massivtrekasser på et eksistrende laftet hus på Fall ved Randsfjorden. Et påbygg i osp (stue) og et i gran (soverom mm.).

Osp fra Svenneby Sag og Høvleri er tørket til ca. 10% fuktighet. Elementene er overlappende med totalt 4 lag (118mm), hvorav 3 i gran (30mm) og synlig lag i osp (28mm). Lamellene er 120mm og elementene blir uten synlig bindemidde. Taket hviler på ståldragere.

Gran er fra Begna Bruk også tørket til "limtretørk". Elementene i veggen er overlappende, med gran tvers igjennom. Taket er selvbærende og består av kantstilte elementer med lameller i 2x4".

 

Se bilder:

Gavlvegg i osp under montering

Langvegg og gavlvegg i osp