Norsk Massivtre

Massivtrekasse til passivhus i Oslo - Ferdig montert!

Publisert 15.02.2009

26/5: Massivtrekassa er ferdig montert og isolasjonen er lagt

Visning av den ferdige massivtrekassa

 

30/4: 1 etasje vegger er montert 

1 etasje vegger montert innenfor teltet

 

30/4: Mønevegger er gjort klare i hallen.

Mønevegger klargjort i hallen Mønevegg

 

27/4: Første etasje er levert og montering i gang. Mottakere melder om god kvalitet og presisjon.

1 etasje transporteres til Skøyen

20/3: Takelementene er produsert og sette sammen til takplater i hallen. I bakgrunnen sees etasjeskillerene klare til transport.

                                                                               -

28/2: Produksjonen er i gang og de første etasjeskillerene er alllerede pakket i plast.

 218mm etasjeskiller a 5,68m

                                                                               -

Norsk Massivtre er enige med tiltakshaver om å produsere og montere massivtrekassa til det som ser ut til å bli Oslos første passivhus. Se: Passivhus Ladeveien på Ecobox

Massivtre er godt egnet i passivhus, da bæringen legges i et indre sjikte. Dermed kan isolasjonssjikte være helt uten stender og en oppnår dermed å redusere antall kuldebroene radikalt.

Huset er 16 x 6,5 m over 2,5 etasjer med massivtre vegger, tak, hemser og etasjeskillere.

Veggene består av 3 og 4 lags overlappende elementer med synlig panel i gran, 121mm.

Taket, hemser og etasjeskillere er selvbærende med 48mm synlig panel.

Produksjonsstart er planlagt til 1/3 og montering skal være ferdig i midten av mai.