Norsk Massivtre

Massivtrebygg til Vannbruksmuseum overlevert til Statens Vegvesen

Publisert 27.06.2013

 

 

 

 Vannbruksmuseum: Foto LJB AS Foto: LJB AS

Les også:

Den 19/6-2103 ble Massivtrebygget til Vannbruksmuseumet på Atnbrua overlevert til Statens Vegvesen, Nasjonale turistveger.

Bygget består av limtrerammer på Cortenstål og massivtre i gulv, vegger og tak. Gulvet er satt sammen av 8m elementer med not/fjær lagt i forband. Veggene er standard veggelementer med opphengte karnapper (ryggsekker). Taket består av 2 massivtreskiver.

Bygget ble kledd med Hunton Undertak før Isola og taklekter slik at det kan tåle nedbør i noen uker før vinduer/panel kommer på.

Endelig ferdigdato er satt til Fossedagene i September.

Se også egen blog: http://atnbrufossen.wordpress.com/