Norsk Massivtre

Leverte Massivtreprosjekter

Publisert 21.10.2013

Etter 5 år med Norsk Massivtre har vi satt opp en del interessante massivtrebygg; Massivtrehus, massivtrehytter annen bruk av massivtreelementer

Klikk inn på kartet og se hvor vi har satt våre massivtre fotavtrykk og les videre om hvert enkelt massivtreprosjekt ved å dobeltklikke på relevant bygg-piktogram.

 Massivtre leveranser

 

 Følg oss på Facebook