Norsk Massivtre

Intensjonsavtale mellom Norsk Massivtre AS og NTNU, Institutt for byggekunst, historie og teknologi

Publisert 23.02.2016

Avtalen regulerer samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av
FoU – prosjektet «TRE I VALDRES 2018» og gjelder for perioden 2016-2018.
Innenfor avtalen vil det i jobbes med produkt- og markedsutvikling samt massivtreets energi- og miljøverdier. Dette inkluderer samarbeid innen videreutvikling av konstruksjonssystemet samt forskningsopppgaver innen  «cradle to cradle» og CO2 avtrykk.
Samtidig ønskes å få til et lokalt samarbeid innen trerelatert produksjon (treklynge) for utvikling av nye boligtyper i massivtre for Vang og Valdres.
NTNU arkitektstudenter vil i den forbindelse, for to perioder per år, få tilgang til produksjonslokalet og faglig veiledning fra Norsk Massivtre AS.
undefined