Norsk Massivtre

    

 

  

  

  

Ytre miljøpåvirkning

I følge Norsk Treteknisk Institutt er tre et fornybart byggemateriale med gode miljøegenskaper. En stor del av energien til trelastproduksjon er fornybar energi, dvs. bioenergi og det gir et lavt forbruk av fossil energi i produksjonen. Trematerialer har lang levetid og bidrar til å motvirke drivhuseffekten gjennom karbonlagring og substitusjon av materialer med høyt CO2-utslipp. Trematerialer bidrar også til godt inneklima. På bakgrunn av undersøkelser som er gjort ved Universitetet for miljø og biovitenskap er det grunnlag for å konkludere med at 1 m3 tre som brukes i stedet for alternative byggmaterialer (substitusjon) i gjennomsnitt reduserer CO2-utslippene med 0,6 – 1,0 tonn.  I tillegg kommer karbonlagring hvor det i en enebolig som normalt inneholder mellom 12 og 20 m3 tre, blir det bundet mellom 10 og 15 tonn CO2 i husets levetid. En enebolig i massivtre vil binde ca. 4 ganger så mye.

Vår hovedleverandør av trevirke er Begna Bruk. Mer kortreiste massivtreelementer finnes ikke.

Se også: