Norsk Massivtre

   

 

  

  

  

Innemiljø 

 

Et bygg fra Norsk Massivtre er et bygg uten plast eller lim. Konstruksjonen er dampåpen.

I følge Norsk Treteknisk Institutt bidrar trematerialer til godt inneklima.

Se også :