Norsk Massivtre

Produktdokumentasjon fra SINTEF Certification tilfredsstiller kravene i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven vedrørende egenskapsdokumentasjon.
 
 
  Teknisk Godkjenning - definisjon
 
 
 
Både kantstilte og overlappende elementer har slik Teknisk Godkjenning: "Norsk Massivtre kan brukes som bærende elementer i etasjeskiller-, tak- og veggkonstruksjoner i klimaklasse 1 og 2 i henhold til NS-EN 1995-1-1"
 
Last ned Teknisk Godkjenning:
 
 Teknisk godkjenning - Norsk Massivtre