Norsk Massivtre

 

  

  

  

Struktur og overflatebehandling

Elementets synlige lag kan produseres etter kundens ønske. (Se under for eksempler)

For å sikre diffusjonsåpen konstruksjon har vi benyttet blant annet disse produktene:

 

  Profil glatt

 Bildet viser standard overlappende elementer med glattkant panel

  profil skygge

  Bildet viser overlappende elementer med skyggepanel

  profil skråskåret panel (weatherboard)

Bildet viser overlappende element med weatherboard

 

Etasjeskiller kan også leveres etasjeskiller med vekslende lameller