Norsk Massivtre

 

  

  

  

  

Overlappende element

 

Bruksområder:

 

Elementene blir satt sammen av plank på 28x120 og 30x120mm.
Disse er skrudd fra en side, slik den andre siden blir fri for synlige bindemidler.
Standardelement har 360mm bredde . Tykkelsen er 3 eller 4 lag (88 eller 118mm). Overlappende elementer kan spesialproduseres utover dette.

 

 Standard 3 lags overlappende element

Bildet viser 3 lags standard element , synlig side opp, kuttet som veggelement

 

 Veggseksjon sammensatt

Bildet viser 6 standardelementer, synlig side ned, før finkutting og innsetting av lysåpning

 

Veggseksjon med lysåpning

Bildet viser veggseksjon, synlig side ut, etter finkutting og innsetting av lysåpning

Bildet viser montering av veggseksjon

Se også  Detaljer - Snitt