Norsk Massivtre

 

  

  

  

Lyd

I følge Norsk Treteknisk Institutt angir Teknisk forskrift til plan og bygningsloven krav som tar sikte på å beskytte brukerne av en bygning og/eller bruksområdet mot vesentlig støy og vibrasjonsplager. Det er ulike krav til ulike bygninger. For forskriftskrav se www.dibk.no og NS 8175 ”Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper”. Ved anvendelse av massivtreelementer i for eksempel etasjeskille tilstrebes det normalt at en av sidene er eksponert. Lydkravene kan imøtekommes ved en overgulvkonstruksjon eller nedforet himling.

Vær oppmerksom på tiltak mot flanketransmisjon:

 

Vi forhandler følgende akustikkprodukter: