Norsk Massivtre

 

 

  

  

  

Kantstilt element

 

Bruksområder:

Taksperre-elementer maks 9,02 m spenn

Takås-elementer maks 10,21m spenn

Gulv-elementer, 1 felt, maks 6,65m spenn for anbefalt komfortkrav

Gulv-elementer, 2 felt, maks 7,0m spenn for anbefalt komfortkrav

Elementene kan produseres i opptil 20 meters lengde.

Normalt en synlig side, men 2 synlige sider er også mulig. I tillegg kan skruehull spunses med treplugger.

 

 

 

Elementene blir satt sammen av kantstilte 2" lameller dimensjonert i forhold til funksjon, styrke, komfort og visuelt uttrykk.
Lamellene skrues horisontalt sammen og sidene blir dermed fri for synlige bindemidler.
Tak-elementer er typisk 4", mens etasjeskillere leveres helt opp til 9".

 

 

Bildet viser et standard 170x414 mm element med 46mm lameller

 

Bildet viser fire element-seksjoner stablet og klare for frakt

 

 

 Bildet viser montering av etasjeskiller (Falsen benyttes for presis montering)

 

Kantsilte element i hems

Bildet viser skivetak (95mm) og etasjeskille/hems (b:5,5m)

 

20 meters element

Bildet viser et element på 20 meter, klar til pakking

Se også  Detaljer - Snitt