Norsk Massivtre

Isolasjon

Massivtre har i seg selv en viss isolasjon, men byggeforskriftene krever tilleggsisolasjon.

Det benyttes dampbrems (ikke dampsperre) slik at isolasjonen må kunne frakte fuktighet. Massivtre i seg selv er konstruktivt slik at det ikke er behov for stendere.

Derfor benyttes steinull (f.eks Rockwool Flex) eller trefiber (f.eks Homatherm HDP Q11 eller Hunton/Steico Spesial).

 Typisk oppbygging av vegg- og taksnitt:

 Massivtre vegg med dampbremse og Trefiberisolasjon (Homatherm)
 • Veggelement (88mm)
 • Dampbrems
 • Trefiberisolasjon (180mm)
 • (utlekting for panel)
 • u-verdi: 0,17
 Takelement med dampbrems, Trefiber og membran  
 • Takelement (95mm)
 • Dampbrems
 • Trefiberisolasjon (240mm)
 • Membran
 • (utlekting for panel)
 • u-verdi: 0,13