Norsk Massivtre

 

  

  

  

  Brann

Massivtre har gode egenskaper i forhold til brann.

Elementer av massivtre har god brannmotstand under en fullt utviklet brann. Dette da elementer av massivtre har lav varmeledningsevne og innbrenningshastigheten skjer relativt langsomt. Gjenværende trevirke bak forkullingslaget i et element av massivtre opprettholder sine stivhets- og fasthetsegenskaper. Med bakgrunn i dette vil konstruksjoner av massivtre kunne oppnå både høy klassifisering for bæreevne (R) under brann, og brannskillende funksjon (EI). Bæresystem med massivtrekonstruksjoner er generelt mer robuste med hensyn på å bevare sin bæreevne og stabilitet i en brann enn ordinære bæresystem i treverk med bjelker og søyler.

Spredning av brann fra vindu eller annen åpning i yttervegg til fasade er ofte en vanlig årsak til rask brannspredning. Vertikal brannspredning mellom brannceller i ulike etasjer må reduseres enten ved sprinklerbeskyttelse, brannmotstand i fasade, inntrukne fasadepartier eller utkragede bygningsdeler (ref. Veiledning til Teknisk forskrift § 7-24 pkt. 3 Brannspredning og røykspredning i byggverk). Balkonger av massivtre kan benyttes som nødvendig flammeskjerm i fasade, eksempelvis i fleretasjes boligbygg og horisontaldelte tomannsboliger.

 

Se også

Etasjeskiller med brannhemmende maling

Bildet viser etasjeskiller med brannhemmende maling