Norsk Massivtre

  

  

  

Yttervegg i massivtre

  

Yttervegg i massivtre er en stabil konstruksjon som med sine 88mm er solid nok for boliger i flere etasjer. 

I motsetning til laft vil ikke massivtre sige, det er derfor ikke behov å kompensere for dette når trapper og tak mm skal monteres. Samtidig kan massivtre isoleres som et Passivhus hvis det er ønskelig.

For å sikre bæring over store lysåpninger kan vi felle inn limtre uten at det syntes.Dette gjøres klart i produksjonshallen i sammensatte moduler.

Elementene sammenbindes på byggeplassen med skruer, men leveres også i større moduler ved større lysåpninger og for å redusere byggetiden.

Innvendig/synlig lag av massivtreveggene kan utføres med valgfritt treslag for ønsket yttrykk.

Bildet viser montering av massivtrevegger på Frosta

Overflatevariasjoner

Overflaten består av 120mm lameller. Disse er i utgangspunktet gran, men også andre tresorter kan leveres.

For gran kan vi levere skyggepanel, men vi kan også ta på oss kundespesifisert panel.

 

Gran Ask Furu Rød Eik Osp

 

Bildet viser hytte i Vaset hvor massivtre veggene er av 120mm gran, som taket

 

Bildet viser hus i Oslo under oppføring hvor massivtre veggene er av 120mm gran

Teknisk informasjon

Ytterveggen består av 88-118mm elementer med not og fjær. 

Veggene løftes på plass på en under-svill eller gulv med/uten styrelist og  sammenbindes med skruer fra utsiden mellom elementene og mot gulv/tak. Veggene har da nødvendig stivhet.

Utvendig legges fuktsperre og isolasjon i den tykkelsen som er nødvendig. Det finnes på markedet isolasjon som ikke behøver stender. dermed reduseres tid samtidig som u-verdien forbedres (ingen kuldebro).

Lekter og utvendig panel legges på vanlig måte.