Norsk Massivtre

  

  

  

  

Tak i massivtre 

Tak i massivtre består av elementer bygget opp av treplanker som er kantstilte eller overlappende, avhengig av krav til spenn, last og overflate.

Typisk tykkelse på kantstilte tak-elementer er 95mm, og med gjennomførende skruer kan disse med rett takvinkel dekke relativt store takflater.

Vi har utviklet en skrue/skjøte-metode som muliggjør å produsere lange elementer og ved elementtykkelse på 220mm kan denne konstruksjonen ta opp mot 10 meter spennvidde!

19,98m langt element

Bildet viser et element på 20m under produksjon

Tak 20m

Bildet viser et element på 20m montert. Foto: Lund Hagem Arkitekter

Elementene sammenbindes på byggeplassen med skruer , men kan også leveres i større moduler for å redusere byggetiden. Det benyttes skruer eller dybler for å sikre skjærstivheten i bygget. Dybler øker dessuten effektiviteten ved selve monteringen.

Mobilkran anbefales normalt sett, men for små bygg kan elementene også håndteres med manuelt. 

Montering av tak på Frosta

Bildet viser montering av takelementer på Frosta 

Overflatevariasjoner

Tak i osp - Geilo

Bildet viser tak med skjult bæring (Hytte Geilo)

Med overlappende elementer kan synlig overflate varieres med hensyn til struktur og tresort (Se Overlappende elementer)

Tak med synlig bæring - Vaset

Bildet viser himlingen på en hytte satt opp på Vaset i 2006. Det er benyttet overlappende takelementer for å få samme overflate som veggelementene; 120mm gran glattkant

Kantstilte elementer kan bygges opp med å veksle på lamellenes tykkelse og bredde og kan dermed få en spennende overflate.

 

Tak, selvbærende - Oslo

Bildet viser kantstilt takelement på et hus i Oslo. Taket er under 10cm tykt og selvbærende; Ingen tilfarere eller synlig bæring

Tilbygg Prekestolshytta

Bildet viser kantstilte takelement og utkraget etasjeskiller, påbygg Prekestolshytta.

Carport

Bildet viser kantstilte elementer som Carport

 

Bildet viser heising av kantstilte elementer som fjøstak; 8m lagt i forband (se illustrasjon, under)

MassivtrefjøsMassivtrefjøsMassivtrefjøs

 

Teknisk informasjon

Taket løftes på plass og sammenbindes før det kles med fuktsperre  for å unngå uønsket svelling i elementene.

Bygget blir raskt lukket og himlingen er allerede ferdig.

 

Takelementene dimensjoneres også etter snølast samt behov for snøfanger på taket. Snølasten har store geografiske variasjoner som det må tas høyde for i prosjekteringsfasen.