Norsk Massivtre

  

 

  

  

  

Gulv i massivtre

Gulv i massivtre består normalt av overlappende elementer.

Elementene med dobbeltfals sammenbindes på byggeplassen med skruer, men kan også leveres i større moduler for å redusere byggetiden.

Mobilkran anbefales, men for små bygg kan elementene også håndteres med manuelt. 

trapp

Bildet viser gulv og trapp av overlappende elementer i hytte på Frosta

 

Bildet viser gulv av overlappende elementer i museumsbygg på Atnbrua

 

undefined

Bildet viser hyttegulv av kantstilte elementer som er slipt og behandlet med Lut&Bleik.

 

Overflatevariasjoner

Elementene bygges av gran. Øvre sjikt kan produseres med andre tresorter.

 

Teknisk informasjon

Gulvet løftes på plass på en bunnsvill og sammenbindes med skruer fra undersiden.

Gulvet fungerer nå som forankring for veggelementene, ofte ved å pålegge en løpelist.

Gulvelementene må beskyttes for fysisk slitasjon og fukt under hele byggeperioden.

Når bygget er ferdig anbefales å olje gulvet i flere lag før bruk. 

Gulvelementene dimensjoneres etter funksjon og spenn/egenfrekvens hvilket må tas høyde for i prosjekteringsfasen.