Norsk Massivtre

   

 

  

  

  

Etasjeskiller i massivtre

Etasjeskiller i massivtre kombinerer treets gode egenskaper mht. styrke med muligheten for prefabrikkering og dermed kort byggetid.

Etasjeskiller bestående av kantstilte elementer kan ta spenn opp mot 7 m og allikevel tilfredsstille krav til nedbøying/punktlast og egenfrekvens.  (gitt 2 felt og lastfordelende undergulv)

Elementene sammenbindes på byggeplassen med skruer og/eller eller stag, men kan også leveres i større moduler for å redusere byggetiden.

Normalt vil det legges en annen overflate slik at etasjeskillerene også vil fungere som gulv under resten av arbeidet uten behov for sikring mot normal fysisk slitasje.

Mobilkran anbefales normalt sett, men for små bygg kan elementene også håndteres med manuelt. 

Overflatevariasjoner

Med overlappende elementer kan synlig overflate varieres med hensyn til struktur og tresort (Se overlappende elementer)

Kantstilte elementer kan bygges opp med å veksle på lamellenes tykkelse og bredde og kan dermed få en spennende overflate. 

Utkraget etasjeskiller

hems

Massivtre spiletak

Bildet viser spiletak-himling som kombinerer sortbeiset gran og osp

Vekslende himling

Bildet viser etasjeskiller som kombinerer 2 lamell-dimensjoner og oppnår dermed en himling med en egen struktur

Bildet viser en 9" etasjeskiller-seksjon med fals

Teknisk informasjon

Etasjeskilleren løftes på plass og sammenbindes før den skjermes mot fukt for unngå uønsket svelling i elementene.

Bygget blir raskt lukket og himlingen er allerede ferdig.

På etasjeskilleren  vil det anbefales å legge trinnlydsplate.

For å redusere flanketransmisjon, går etasjeskilleren helt ut i veggen og deler denne.

Spenn, punktlast og egenfrekvens er tre nøkkelfaktorer ift. tykkelsen som avklares i prosjekteringsfasen.