Norsk Massivtre

  

 

  

  

  

Balkong og svalgang i massivtre

 

Balkong og svalganger i massivtre består av kantstilte eller overlappende elementer, avhengig av krav til spenn, last og overflate.

Last ned pdf-fil

Kantstilte elementer tar lengre spenn, opp mot 7m ( Ved 2 felt og lastfordelende undergulv) Disse gir en annen overflatestruktur enn overlappende elementer. Dette kan være avgjørende mht. om elementene f.eks. skal legges på langs eller tvers av bygningskroppen.

Elementene sammenbindes på byggeplassen med skruer eller stag, men kan også leveres i større moduler for å redusere byggetiden.

Mobilkran anbefales normalt sett, men for små bygg kan elementene også håndteres med manuelt. 

 

     

Bildene viser 1 (av 20) balkongelementer på Lena

  

Bildet viser massivtre balkonger montert av Veidekke på et leilighetshotell på Geilo

Bilder viser utkragende svalgang som en forlengelse av innvendig etasjeskiller

Overflatevariasjoner

Det er himlingen som er synlig og den kan varieres som etasjeskillere (Se egen artikkel)

  

Bildet viser overflaten (himling og skillevegg) 

Teknisk informasjon

Balkong-/svalgangelementene løftes på plass og sammenbindes (fals) før det kles med fuktsperre/membran for å unngå uønsket svelling i elementene.

Himlingen er da allerede ferdig.

Balkong-/svalgangelementene dimensjoneres etter spenn, snølast og brannkrav.

 

Bildet viser balkongelementene til Veidekke på Geilo