Norsk Massivtre

Følge oss også på Instagram

 

Utvalgte ferdigstilte massivtre byggeprosjekter med innvendige massivtre detaljer:

_____________________________________________________________________________

AZ galleri i Saltdalen; Massivtre innervegger, liggende lameller med "lafteknuter" og spalter til lufting og lyddemping.

Massivtre Innervegger Foto: LPO Arkitekter

 _____________________________________________________________________________

Passivhus "Massivpassiv" Talgje: Massivtre osp passivhus i Stavanger.

Massivpassiv Massivtre og passivhus Foto:Jonas Harr Friestad

Massivpassiv Massivtre og passivhus Foto:Jonas Harr Friestad

Massivpassiv Massivtre og passivhus Foto:Jonas Harr Friestad

_____________________________________________________________________________

Vannbruksmuseum Atnbrua; Massivtre og limtre, skivetak av massivtre.

Massivtre limtre Atnbrua Foto: LJB AS

Interiør Massivtre Atnbrua vannbruksmuseum Foto: LJB AS

___________________________________________________________________________

Hytte Valdres "Kosekroken"; Massivtrehytte, pulttak av massivtre.

Massivtrehytte Valdres Kosekroken

Massivtrehytte Kosekroken

Massivtrehytte Valdres

___________________________________________________________________________ 

Bolig Eidfjord: Massivtrehus, pulttaktak av massivtre.

Massivtrehus Eidfjord

Massivtrehus Eidfjord massivtrevegg

Massivtrehus Eidfjord massivtrevegg

____________________________________________________________________________ 

Passivhus Oslo: Massivtrehus, skivetak av massivtre.

Massivtrehus passivhus 

Massivtrehus massivtrevegger

Massivtrehus massivtrevegger

Massivtrehus massivtretak 

____________________________________________________________________________ 
Påbygg - Oppland; Massivtrehus, ospepanel, saltak av massivtre og limtre.

 Massivtrehus i gran og osp

Massivtrehus ospevegg

Massivtrehus ospevegg 

____________________________________________________________________________ 

Hytte Trøndelag: Massivtrehytte, saltak av massivtre og limtre.

Massivtrehytte

 Massivtrehytte masssivtretak

Massivtrehytte masssivtrevegg

Massivtrehytte masssivtrevegg

____________________________________________________________________________

Tilbygg hytte - Valdres: Massivtrehytte, saltak av massivtre og limtre.

Massivtrehytte Valdres

Massivtrehytte Valdres massivtrevegger

massivtre

 Massivtrehytte Valdres massivtrevegger

 Massivtrehytte Valdres massivtrevegger 

____________________________________________________________________________

Hytte - Vaset : Massivtrehytte, saltak av massivtre og limtre.

Massivtrehytte Vaset

Massivtrehytte Vaset massivtretak

___________________________________________________________________________ 

Utedo - Valdres: Massivtredo, skivetak av massivtre.

Massivtre Sør-Fron

 Følg oss på Facebook